Бид 2018 оны 4-р сард "Certifire" гэрчилгээ авсан

Сайн мэдээ

Их Британийн Warrington Center-тэй 3 жилийн турш ажилласны эцэст бид шалгалт, туршилтыг амжилттай өгч, 2018 оны 4-р сард "Certifire" гэрчилгээ авав.

“Галлфорд” -ын бүх ажилтнуудаар бахархаж байна!

news_1_1
news_1_2

Бичлэгийн цаг: 2-р сарын 21-2021