Бид 2018 оны 4-р сард "Сертификат" авсан

Сайн мэдээ

Их Британийн Warrington Center-тэй 3 жил хамтран ажилласны үр дүнд бид шалгалт, шалгалтанд тэнцэж, 2018 оны 4-р сард "Сертификат" авсан.

"Галлфорд"-ын бүх ажилтнуудаар бахархаж байна!

мэдээ_1_1
мэдээ_1_2

Шуудангийн цаг: 2022 оны 9-р сарын 06-ны өдөр